Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych

4.8/5

Edukacja, to najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat” – Arystoteles

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Usługa „Tworzenie I rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)” ma na celu przygotowanie uczestników do stosowania zaawansowanych narzędzi analizy danych w celu wspomagania decyzji i procesów w przedsiębiorstwie

 

Efekty uczenia się

Po zakończeniu usługi uczestnik:

1. Stosuje zaawansowane
narzędzia analizy danych w celu wspomagania decyzji i procesów, 
2. Definiuje problem do rozwiązania, wynikający z potrzeb biznesowych, 
3. Stosuje wiedzę z zakresu statystyki, 
4. Posługuje się narzędziami i technologiami przetwarzania zasobów big data, 
5. Dobiera i dostosowuje zasoby danych wykorzystywanych do tworzenia adekwatnych rozwiązań,
6. Przygotowuje dane do obróbki algorytmicznej, 
7. Dobiera modele analityczne, 
8. Automatyzuje procesy analizy danych i
pozyskiwania informacji zgodnie z regułami rządzącymi zbiorami danych, 
9. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania postawionych problemów, 
10. Tworzy modele analityczne wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, 
11. Stosuje metody uczenia maszynowego, 
12. Wykorzystuje język programowania do pracy z danymi w celu rozwiązania zadania, 
13. Wizualizuje wyniki analiz i efekty przetwarzania danych.

Ramowy program usługi:


1. Zaawansowane narzędzia analizy danych,
2. Narzędzia i technologia przetwarzania zasobów big data, 
3. Dostosowywanie zasobów danych wykorzystywanych do tworzenia adekwatnych rozwiązań, 
4. Przygotowanie danych do obróbki algorytmicznej, 
5. Modele analityczne, 
6. Procesy analizy danych i pozyskiwania informacji 
7. Rozwiązywanie postawionych problemów, 
8. Modele analityczne wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, 
9. Metody uczenia maszynowego, 
10. Język programowania w pracy z danymi, 
11. Analiza i efekty przetwarzania danych.

12. Podstawy statystyki,

Miejsce, w którym odbywa się doradztwo

 

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Cezary Grygo

 

Informatyk, programista. Wieloletnie doświadczenie w administrowaniu systemami IT w administracji. 

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla użytkowników zaawansowanych systemów informatycznych, jak i z podstaw usługi komputera. Wyższe Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans 

– wieloletnie doświadczenie w administrowaniu systemami IT w administracji, 

– bardzo dobra obsługa komputera, 

– bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych, 

– biegła obsługa programów z pakietu biurowego Microsoft Office i Open Office, 

– umiejętność pracy w zespole, 

– prowadzenie szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl