Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel edukacyjny 

 „Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej” przygotuje uczestników do przeprowadzania analiz procesów technologicznych, efektywności tych procesów oraz opracowania raportów w zakresie możliwości wdrożenia innowacyjnych procesów produkcyjnych.


Efekty uczenia się 

Uczestnik szkolenia: 

– przeprowadza analizy procesów technologicznych, w tym z zakresu organizacji i ergonomii pracy, świadczenia usług z zakresu doradztwa technicznego, technologicznego i zarządzania procesami wytwarzania w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej, 

– wykonuje analizy efektywności procesów technologicznych dotyczące m.in. wymagań prawnych, wytrzymałościowych, wymagań materiałowych, wymagań specjalnych, badań kontrolnych i pomiarowych, 

– prowadzi analizy i doradztwo uwzględniające lean production, czyli określenie działań mających na celu udoskonalenie produkcji, dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej,

 – opracowuje raporty i analizy w zakresie możliwości wdrożenia innowacyjnych procesów produkcyjnych w zakładach branży chemicznej.

1.Analiza procesów technologicznych przedsiębiorstwa:

 – organizacja i ergonomia pracy, 

– zarządzania procesami wytwarzania w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej 

 

2.Analiza efektywności procesów technologicznych:

 – wymagania prawne, wytrzymałościowe, materiałowe, specjalne, 

– badania kontrolne i pomiarowe 

 

3. Analiza i doradztwo uwzględniające lean production

 

4.Raporty i analizy w zakresie możliwości wdrożenia innowacyjnych procesów produkcyjnych w zakładzie.

 

Miejsce, w którym odbywa się doradztwo

 

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Jan Kowalski

 

Posiada aktualną wiedzę w zakresie organizacji i oceny chemicznych procesów technologicznych oraz opracowania i wdrażania w nich innowacyjnych rozwiązań oraz doradztwa techniczno-logicznego w tym zakresie, a także ponad trzyletnie doświadczenie praktyczne w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle chemicznym i doradztwie z tego zakresu.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl