Kurs obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office

4.6/5

Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski. – Benjamin Franklin”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności obsługi komputera oraz pakietu MS Office

 

 

Celem szkolenia „Kurs obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office” jest przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w praktyce.

 

 

Efekty uczenia się po zakończeniu szkolenia. 

Uczestnik: 

– zna podstawy obsługi komputera, 

– potrafi obsługiwać edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, 

– potrafi wprowadzać i edytować dane, 

-potrafi bezpiecznie poruszać się po sieci Internet, wyszukiwać informacje,

  dokonywać ich krytycznego wyboru, korzystać z usług dostępnych w sieci, 

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 

 

 

Na koniec szkolenia zostanie przeprowadzony wewnętrzny egzamin weryfikujący osiągnięcie efektów kształcenia, uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające złożenie egzaminu.

 

Szkolenie skierowane jest do osób nieposiadających wiedzy z zakresu obsługi komputera. Szkolenie poziom podstawowy.
 

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA:

 

1. Rodzaje komputerów oraz ich budowa
2. Uruchamianie i wyłączanie
3. Zapoznanie z podstawowymi programami w środowisku Windows
4. Podstawowe działania na oknach (przełączenie, minimalizacja, powiększanie, zamykanie)
5. Wyszukiwanie, tworzenie oraz przenoszenie plików i folderów na komputerze oraz nośnikach danych
 

Usługi w sieci Internet

1. Internet – ogólne pojęcie oraz nawiązywanie połączenia z siecią
2. Przeglądarka Internetowa
3. Wyszukiwarki Internetowe
4. Zakładanie i obsługa konta pocztowego
5. Pobieranie plików z Internetu 
6. Zakładanie i obsługa kont w portalach społecznościowych (Facebook)
7. Połączenia wideo-głosowe przez Internet (obsługa Skype, Whats Up)
8. Zakupy w Internecie 
9. Bankowość elektroniczna 
10. Portale aukcyjne
11. Przygotowywanie ogłoszeń
12. Serwisy z ofertami pracy
13. Przygotowanie CV
 

 

OBSŁUGA EDYTORA TEKSTU MS WORD 

1. Podstawowe elementy programu MS WORD
2. Menu programu WORD 
3. Podstawowe skróty klawiszowe 
4. Tworzenie dokumentu 
5. Rozmiary oraz rodzaje czcionek 
6. Odstępy, tabulatory oraz akapity 
7. Wstawianie grafiki – zdjęcia, cliparty, kształty 
8. Formatowanie obiektów graficznych 
9. Tworzenie tabel 
10. Praca na tabelach 
11. Obramowanie i cieniowanie 
12. Tworzenie wykresów 
13. Drukowanie 
14. Zapisywanie dokumentów 
 

 

OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO MS EXCEL 

1. Menu programu MS Excel 
2. Podstawowe skróty klawiszowe 
3. Tworzenie arkuszy oraz skoroszytów 
4. Wprowadzanie i edycja danych w komórkach 
5. Czcionki 
6. Obramowanie 
7. Wyrównanie 
8. Podstawowe formuły 
9. Zastosowanie grafiki 
10. Wykresy 
11. Drukowanie

Miejsca, w których odbywają się szkolenia

 

ul. Szkolna 2, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie 
ul. Mikołaja Kopernika 95, 15-396 Białystok, woj. podlaskie
ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny, woj. podlaskie
ul. Tadeusza Kościuszki 82/7, 16-402 Suwałki, woj. podlaskie
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2A/7, 16-300 Augustów, woj. podlaskie

 

 

 

Grzegorz Gołębiowski

 

Informatyk, programista. Posiada wieloletnie doświadczenie w administrowaniu systemami IT w administracji państwowej i bankowości. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla użytkowników zaawansowanych systemów informatycznych jak i z podstaw usługi komputera. Doświadczenie w programowaniu. 

 

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

– Aplikacja Administracyjna maj 1994 – maj 1995,

– Administracja Novell NetWare 4.1 czerwiec 1996, 

– Autoryzowane kursy Microsoft: 

• Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server – marzec 2002, 

• Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts- listopad 2005, 

• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services – listopad 2005, 

• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure – listopad 2005. 

Wykształcenie wyższe

 

Anna Maria Kolenkiewicz

 

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć informatycznych dla młodzieży i dorosłych, w tym osób:

– niepełnosprawnych, 

– 50+,

– praca z osobami dorosłymi w szkołach Agencji Rozwoju Regionalnego Ares S. A. w Suwałkach,

 

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi w firmach podległych. Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie. 

Studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Wyższa Warszawska Szkoła Informatyki – studia podyplomowe, specjalizacja: teleinformatyka w biznesie. 

Wieloletnie prowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych w zakresie technologii informacyjnych dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych i 50+.

 

 

 

Julita Sidun

 

Informatyka, rachunkowość, finanse, bankowość nauczyciel, praktyk. 

Studia Wyższe na Uniwersytecie w Białymstoku, Matematyka specjalność: Matematyka finansowa 

Studia drugiego stopnia Wydział Inżynierii Zarządzania Specjalność : Rachunkowość i zarządzanie finansami 

Przygotowanie pedagogiczne.Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej

 

Leszek Kapuściński

 

Dyplomowany Nauczyciel informatyki. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć komputerowych z młodzieżą i dorosłymi. 

Praca z osobami dorosłymi w ramach szkoły Ares S.A., Egzaminator ECDL. 

Wykształcenie Wyższe.

 

 

 

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl