KURSY I SZKOLENIA

Obsługa komputera i pakietu biurowego MS Office

Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej

Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdlanej

Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej

Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej

Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej w branży IT

Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej w branży IT

Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu

Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu w branży motoryzacyjnej

Współpraca z klientem i jego obsługa w branży IT przy pracy zdalnej

Współpraca z klientem i jego obsługa w branży IT przy pracy zdalnej

Wsparcie klientów w zmianie modelu działania w tym przebranżowienie

Wsparcie klientów w zmianie modelu działania w tym przebranżowienie

Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych

Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych

Stosowanie platform komunikacyjnych w podmiotach leczniczych

Stosowanie platform komunikacyjnych w podmiotach leczniczych

Trener i coach w organizacji medycznej

Trener i coach w organizacji medycznej

 
Współpraca z pacjentem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej

Współpraca z pacjentem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej