Trener i coach w organizacji medycznej

4.8/5

Wiedza to tylko jedna połowa. Druga to wiara” – Novalis

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Usługa „Trener i coach w organizacji medycznej” przygotowuje uczestników do przyjęcia na siebie roli konsekwentnego przywódcy, podejmującego decyzje oparte na faktach i dowodach. 

 

Efekty uczenia się 

Uczestnik szkolenia:

1. Identyfikuje swoje słabe i mocne strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową w organizacji sektora ochrony zdrowia. Wyznacza cele własnego rozwoju oraz określa sposób ich realizacji, 

2. Pozyskuje informacje do oceny sytuacji kryzysowej, identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne źródła kryzysu i obszary, na które kryzys ma bezpośredni wpływ, 

3. Identyfikuje i analizuje mocne i słabe strony organizacji, 

4. Przyjmuje na siebie rolę konsekwentnego przywódcy, podejmując decyzje oparte na faktach i dowodach. 

5. Opracowuje plany naprawcze, określając możliwe do wystąpienia ryzyka, działania zapobiegające ich wystąpieniu i minimalizujące ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia oraz konieczne zasoby do ich wdrożenia, 

6. Spokojnie i precyzyjnie wyjaśnia sytuację kryzysową współpracownikom i komunikuje podjęte decyzje, przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich wdrożenie i konsekwencje.

7. Wyznacza role i zadania adekwatnie do przyjętego planu wdrożenia, kluczowych kompetencji współpracowników i posiadanych zasobów.

 

Ramowy program usługi 

1. Mocne i słabe strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową w organizacji sektora ochrony zdrowia. 

2. Cele własnego rozwoju oraz sposób ich realizacji. 

3. Ocena sytuacji kryzysowej. 

4. Mocne i słabe strony organizacji. 

5. Konsekwentny przywódca w organizacji. 

6. Plany naprawcze. 

7. Sytuacja kryzysowa w przedsiębiorstwie.

Miejsce, w którym odbywa się doradztwo

 

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Jan Kowalski

 

Posiada ponad 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora ochrony zdrowia w tematyce zbieżnej z tematyką szkolenia.

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl