Wsparcie przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym przebranżowieniu

Forma zdalna.

4.4/5

Dlatego, że nie znajdujemy, czego szukamy, nie powinniśmy rezygnować z szukania tego co, znaleźć możemy.” – Gottfied Wilhelm Leibniz

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Usługa „Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych w branży finansowej” przygotowuje uczestników do prawidłowego i efektywnego zastosowania rozwiązań zdalnych w procesie zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa. 

 

Efekty uczenia się 

Uczestnik szkolenia: 

1. Przedstawia możliwości, jakie nowoczesne technologie i transformacja cyfrowa niosą dla modeli prowadzenia biznesu 

2. Objaśnia nowe modele biznesowe oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

3. Przygotowuje analizę konkurencyjności/potencjału w sektorach/segmentach rynku stanowiących alternatywę dla dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa 

4. Przeprowadza analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa pod kątem możliwości przemodelowania prowadzonej działalności, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: nowy/zmodyfikowany produkt, nowy/zmodyfikowany sposób dystrybucji, nowy/zmodyfikowany segment klientów 

5. Przedstawia mapę drogową dla zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w tym przebranżowienia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

6. Opracowuje bazowy biznesplan przemodelowania/przebranżowienia przedsiębiorstwa 

7. Wspiera klienta z segmentu MSP w procesie przygotowania i wdrożenia biznesplanu przemodelowania/przebranżowienia przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących we wszystkich branżach sektora finansowego. 

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

1. Możliwości, jakie nowoczesne technologie i transformacja cyfrowa niosą dla modeli prowadzenia biznesu 

2. Nowe modele biznesowe oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

3. Analiza konkurencyjności/potencjału w sektorach/segmentach rynku stanowiących alternatywę dla dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa 

4. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa pod kątem możliwości przemodelowania prowadzonej działalności, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: nowy/zmodyfikowany produkt, nowy/zmodyfikowany sposób dystrybucji, nowy/zmodyfikowany segment klientów 

5. Mapa drogowa dla zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w tym przebranżowienia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

6. Biznesplan przemodelowania/przebranżowienia przedsiębiorstwa 

7. Proces przygotowania i wdrożenia biznesplanu przemodelowania/przebranżowienia przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 

Miejsce, w którym odbywa się szkolenie

 

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

 

 

Dariusz Kłosowski

 

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, którą ukończył z jedną z pierwszych lokat. Większość swojej wzorowej służby pełnił w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Propagator rozwoju regionu słupskiego z wykorzystaniem możliwości położenia geograficznego i orędownikiem ożywienia sektora gospodarki morskiej. Dzięki jego staraniom uczniowie szkół subregionu słupskiego zdobywają nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl