Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej w branży IT. Forma zdalna

4.8/5

Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie „ – Niels Bohr

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Usługa „Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej w branży IT.” przygotowuje uczestników do prawidłowej i efektywnej pracy i obsługi klienta z zastosowania rozwiązań zdalnych. 


Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia: 


1. prowadzi skuteczną obsługę klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej, 

2. Komunikuje się, wymienia informacje I negocjuje z klientem na odległość. 

3. Prowadzi rozpoznanie potrzeb klienta I uzgadnia z nim warunki umowy w środowisku wirtualnym. 

4. Organizuje na odległość odbiór prac i przygotowuje w trybie zdalnym protokoły odbioru. 

5. Zapewnia realizację zapisów umownych i wywiązanie się z przyjętych zadan w sytuacji kryzysowej.

6. Prowadzi negocjacje z klientem w sprawie aktualizacji warunków umowy pod kątem dostosowania jej do możliwości działania w sytuacji kryzysowej.

Ramowy program usługi:


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w sektorze IT.

 Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Skuteczna obsługa klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej, 
2. Komunikacja i negocjacje z klientem na odległość. 
3. Rozpoznanie potrzeb klienta w środowisku wirtualnym. 
4. Protokoły odbioru w trybie zdalnym
5. Zapisy umowne w sytuacji kryzysowej. 
6. Negocjacje z klientem w sytuacji kryzysowej.

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

 

 Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideorozmowy.

 

 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: 

– Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) 

– 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) 

– System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) 

– Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) 

– Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) 

– Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).

 

Łukasz Korczak

 

Posiada wiedzę i doświadczenie zgodnie z zakresem tematycznym usługi,

 ponad 3 lata doświadczenia zawodowego w branży komunikacji marketingowej i sprzedaży w tym sprzedaży na odległość

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl