Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej w branży IT. Forma zdalna.

4.8/5

Posiadanie wiedzy to za mało. Musimy ją wdrażać w życie. Chęci to również za mało. Musimy działać” – Bruce Lee

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Usługa „Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej w branży IT.” przygotowuje uczestników do prawidłowej i efektywnej pracy i obsługi klienta z zastosowania rozwiązań zdalnych.Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

– Prowadzi skuteczną obsługę klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej,

– Komunikuje się, wymienia informacje I negocjuje z klientem na odległość.

– Prowadzi rozpoznanie potrzeb klienta I uzgadnia z nim warunki umowy w środowisku wirtualnym.

– Organizuje na odległość odbiór prac i przygotowuje w trybie zdalnym protokoły odbioru.

– Zapewnia realizację zapisów umownych i wywiązanie się z przyjętych zadan w sytuacji kryzysowej.

– Prowadzi negocjacje z klientem w sprawie aktualizacji warunków umowy pod kątem dostosowania jej do możliwości działania w sytuacji kryzysowej.
Ramowy program usługi 

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w sektorze IT. 

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

 

1. Skuteczna obsługa klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej.

2. Komunikacja i negocjacje z klientem na odległość. 

3. Rozpoznanie potrzeb klienta w środowisku wirtualnym. 

4. Protokoły odbioru w trybie zdalnym .

5. Zapisy umowne w sytuacji kryzysowej. 

6. Negocjacje z klientem w sytuacji kryzysowej.

Miejsce, w którym odbywa się doradztwo

 

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Łukasz Korczak 

 

Posiada wiedzę i doświadczenie zgodnie z zakresem tematycznym usługi, 

ponad 3 lata doświadczenia zawodowego w branży komunikacji marketingowej, 

sprzedaży w tym sprzedaży na odległość

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl