Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej w branży IT

4.6/5

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. – Konfucjusz

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Usługa „Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej w branży IT” pomaga uczestnikom dostosować i zrozumieć metody zarządzania projektami w pracy zdalnej w czasie pandemii i dostosowanie do bieżącej sytuacji w celu utrzymania ich na dotychczasowym lub wyższym poziomie. 


Efekty uczenia się

Uczestnik Szkolenia:

1.Tworzy plan projektu oraz harmonogram i planuje zasoby potrzebne do jego realizacji (zasoby ludzkie, finansowe oraz wyposażenie), 

2. Buduje zespół projektowy pod katem jego funkcjonowania w środowisku wirtualnym, przypisując poszczególne zadania, 

3. Rozumie pojęcia zakresu projektu, celów i kluczowych rezultatów, 

4. Wyznacza kierunek działania, 

5. Ustala priorytety, 

6. Wdraża mechanizmy kontroli realizacji projektu i jego budżetu przy użyciu narzędzi I technik pracy zdalnej, 

7. Prowadzi dokumentację projektową, 

8. Zarządza całym cyklem życia projektu, 

9. Posługuje się odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć narzucone wymagania w określonym terminie i po wyznaczonych kosztach,

10. Monitoruje kluczowe parametry projektu. Mierzy jego postęp, 

11. Czuwa nad zapewnieniem jakości, 

12. Śledzi wszystkie parametry projektu,

13. Podejmuje działania korygujące w przypadku odchyleń,

14. Zarządza zmianami, analizuje ich wpływ na projekt, 

15. Identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem projektu, 

16. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia i środki techniczne do zarządzania przepływami pracy, monitorowania jej efektów oraz komunikacji w zespole rozproszonym

Zakres tematyczny szkolenia:

 Plan projektu oraz harmonogram,

 Zespół projektowy,

 Zakres projektu, cele i kluczowe rezultaty, 

 Kierunek działania,

 Priorytety,

 Mechanizmy kontroli realizacji projektu i jego budżetu przy użyciu narzędzi I technik pracy zdalnej, 

 Dokumentacja projektowa  cykl życia projektu, 

 Techniki i metody osiągania narzuconych wymagań,

 Kluczowe parametry projektu,

 Zarządzanie zmianą,

Miejsce, w którym odbywa się szkolenie

 

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

 

 

Łukasz Korczak 

 

Praktyczna znajomość procesów sprzedaży i marketingu w przedsiębiorstwach spożywczych. 

Ponad 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie sprzedaży i marketingu produktów spożywczych.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl