Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych w trybie pracy zdalnej

4.7/5

Lepiej uczyć się rzeczy potężnych, niż podziwianych” – św Augustyn

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Szkolenie „Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej” ma na celu przygotowanie jego uczestników do prawidłowego i efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów w formie elektronicznej, umiejętnego doboru narzędzi obiegu dokumentów elektronicznych, prawidłowego archiwizowania i bezpiecznego udostępniania dokumentów w formie elektronicznej w trybie pracy zdalnej. 


Efekty uczenia się 

Uczestnik szkolenia:


1. Omawia podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące narzędzi i stosowanego oprogramowania z zakresu zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych 


2. Rozróżnia typy, funkcje, rodzaje i formy narzędzi zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych oraz wskazuje ich znaczenie dla efektywności organizacji, 


3. Definiuje wskaźniki efektywności dla dobranego narzędzia, generuje raporty, analizuje i interpretuje pozyskane informacje w odniesieniu do zakładanych celów funkcjonowania systemu obiegu dokumentów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji sektora ochrony zdrowia, dobiera i konfiguruje narzędzia obiegu dokumentów elektronicznych w podmiotach sektora ochrony zdrowia. 


4. Posługuje się dobranym narzędziem i oprogramowaniem, planując i wdrażając działania systemu obiegu dokumentów elektronicznych,


5. Monitoruje działanie systemu obiegu dokumentów elektronicznych w organizacji, 


6. Rozwiązuje problemy techniczne w zakresie systemu obiegu dokumentów elektronicznych, 


7. Projektuje i modeluje system obiegu dokumentów w trybie pracy zdalnej, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa w zakresie m.in. ochrony danych wrażliwych,  buduje i wzmacnia zachowania służące poprawie efektywności i bezpieczeństwa obiegu dokumentów w trybie zdalnym,


8. Umiejętnie używa i wdraża odpowiednie narzędzia służące poprawnej i efektywnej komunikacji w trybie pracy zdalnej, przy uwzględnieniu charakterystyki sektora ochrony zdrowia, 


9. Integruje pracę wielu członków organizacji sektora ochrony zdrowia. 


10. Porządkuje procesy i kontroluje wykonywanie zadań w zespole. 

Ramowy program usługi:


1. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących oprogramowania z zakresu zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych 

2. Przedstawienie narzędzi do zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych w sektorze opieki zdrowotnej 

3. Funkcjonalności, związane z zarządzeniem dokumentacją w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 

4. Konfiguracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów 

5. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów jako skutecznego modelu zarządzania informacją i dokumentami w trybie pracy zdalnej w sektorze ochrony zdrowia

6. Przedstawienie przykładowego procesu obiegu dokumentów w formie elektronicznej 

7. Bezpieczeństwo elektronicznego obiegu dokumentacji  –  procedury, wymogi techniczne, RODO, zabezpieczenia 

8. E-learning z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów, ćwiczeń.

Miejsce, w którym odbywa się usługa

 

ul. Swobodna 38, 15-756 Białystok, woj. podlaskie

Artur Woroniecki

 

Posiada ponad 19 letnie doświadczenie jako nauczyciel przedmiotów informatycznych. 

Ukończył:

-Studium Pedagogiczne na Politechnice Białostockiej,

-Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli oraz Podyplomowe Studium Informatyki w Zarządzaniu. 


Posiada uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia egzaminatora OKE do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Informatyk oraz instruktora Akademii Cisco. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako trener szkoleń z zakresu ICT, prowadzonych dla różnych grup zawodowych m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, urzędników państwowych i innych. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu podstawowej i średniozaawansowanej obsługi komputera, administrowania stronami www, administrowania sieciami. Od 8 lat jest Instruktorem Akademii Cisco na Politechnice Białostockiej.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl